Verwerkersverantwoordelijke

Rob van Dijk Keepersschool gevestigd te Voorhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27344859, ook handelend onder de naam Keeperstrainer.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Keeperstrainer.com
T.a.v. Rob van Dijk Baarslaan 99
2215 XK te Voorhout
+31 (0)6 15477933
info@keeperstrainer.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Keeperstrainer.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam; - Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op dezewebsite aan te maken, in correspondentie en
telefonisch;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app; - Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Keeperstrainer.com verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Burgerservicenummer (BSN).
© 2018 All rights reserved Privacyverklaring Keeperstrainer.com
                    
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Keeperstrainer.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Keeperstrainer.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Keeperstrainer.com maakt geen gebruik van geautomatiseerde
verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keeperstrainer.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zoals bijvoorbeeld voor het kunnen versturen van facturen
of inlogcodes. Op het moment dat het abonnement eindigt zullen wij
alle gegevens die wij niet meer nodig hebben in het kader van onze bewijspositie, administratie- of belastingverplichtingen worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keeperstrainer.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Keeperstrainer.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 © 2018 All rights reserved Privacyverklaring Keeperstrainer.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keeperstrainer.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keeperstrainer.com
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@keeperstrainer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op jouw verzoek. Keeperstrainer.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keeperstrainer.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@keeperstrainer.com.

Privacy verklaring